Aici poate fi textul referitor la autor
 

UN SECOL DE ÎNVAŢAMÂNT ÎN SLUJBA VITICULTURII DIN PODGORIA DEALU MARE

 

Stiri

 

Despre noi

Tradiţia ne obligă, calitatea ne-o impune, profesionalismul ne dă dreptul:

Suntem Colegiul Agricol ,,Gh. Ionescu Sisesti''Valea Călugărească - o echipă de învingători

Viziune şcolii

Până în 2013, prin calitate şi naturaleţe, leaderul pe piaţa educaţională a judeţului Prahova – domeniul Agricultură – va fi Colegiul Agricol,, Gh. Ionescu Siseşti'' Valea Călugărească
Societatea de maine va fi constituita din elevii pe care ii educam astazi. Ne pregatim elevii pentru a ne asigura viitorul!

Valori

TRADIŢIE – experienţa acumulată în timp la care-i asociem noutăţile pentru a creea educaţe la nivel european
CALITATE – reapectarea standardelor specifice prntru obţinerea unui produs educaţional apreciat de beneficiari
PROFESIONALISM – exercitarea cu rigoare şi responsabilitate a unei profesii pentru a obţine rezultate bune în domeniu
PASIUNE – dăruirea şi concentrarea energiilor pozitive direcţionate spre realizarea mai eficientă a a obiectivelor
ECHIPA– un grup omogen în care fiecare membru se preocupă de coeziune şi coordonare în vederea realizării obiectivelor
POTENŢIALUL – totalitatea resurselor unităţii pe care le folosim cu responsabilitate pentru atingerea viziunii
EFICIENŢA – atingerea obiectivelor cui costuril minime pentru a ne consolida şi dezvolta ca indivizi şi ca instituţie

Ţintele strategice

Tintele strategice deriva din misiunea scolii si reprezinta intentiile majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unitatii scolare. Ele sunt:
- Perpetuarea traditiei de pregatire în domeniul agricol - promovarea învatamântului pentru o agricultura ecologica
- Formarea unei noi traditii în domeniul industriei alimentare si în domeniul factorilor de mediu
- Încurajarea si sprijinirea altor activitati necesare spatiului rural
- Recalificarea fortei de munca din mediul rural pentru desfasurarea unor activitati agricole si neagricole în conditiile respectarii calitatii mediului
- Inserctia profesionala a absolventilor
- Perpetuarea traditiilor si obiceiurilor populare din zona Vaii Cricovului si din Podgoria Dealu Mare
- Dezvoltarea relatiilor de parteneriat regional, interregional si international.

Misiunea unităţii şcolare

    Scoala noastra se adreseaza în primul rând tinerilor din mediul rural cu vârste peste 14 ani, dar si adultilor (pentru formare continua) din zona Vaii Cricovului si din Podgoria Dealu Mare, care doresc sa pastreze traditia locala, sa genereze noi traditii, sa aiba relatii de parteneriat la nivel regional, interregional si international si care vad în agricultura si industrie alimentara un mod de viata sanatos (prin promovarea produselor ecologice), o alternativa durabila de afirmare si avantaje materiale pe masura muncii depuse.

Opţiuni strategice

• Optiunile strategice deriva din misiunea unitatii scolare si sunt selectate, pornind de la oportunitatile constatate la diagnoza externa.

• Principalele optiuni strategice au drept scop dezvoltarea urmatoarelor domenii:
- Dezvoltarea curriculara
- Dezvoltarea resurselor umane
- Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale
- Dezvoltarea relatiilor comunitare

Forumul Colegiului Agricol ,,Gheorghe Ionescu Siseşti'' Valea Călugărească

Creat 02/13/2010 23:32:40 | Ultima modificare 04/09/2014 18:17:13