Aici poate fi textul referitor la autor
 

UN SECOL DE ÎNVAŢAMÂNT ÎN SLUJBA VITICULTURII DIN PODGORIA DEALU MARE

 

Scoala Judeteana de abilitati de viata

De-a lungul diferitelor niveluri de educaţie,toate modulele îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea în plan personal,social şi profesional a elevilor şi pentru achiziţionarea abilităţilor necesare succesului şi reuşitei.În principal,elevii beneficiază în urma parcurgerii modulelor de conştientizarea conexiunilor între ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală.
Conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul pentru învăţare ale elevilor.
În particular, „Şcoala Judeţeană de abilităţi de viaţă” răspunde unor întrebări importante pe care elevii şi le pun în această perioadă a vieţii:Cine sunt şi ce calităţi am?Cum pot să-mi fac prieteni la şcoală şi acasă?De unde pot obţine informaţii sau ajutor?Ce trebuie să fac pentru a învăţa mai bine?Ce vreau să devin şi ce trebuie să fac pentru a avea o carieră de succes?
Parcurgând activităţile propuse în acest program elevii devin mai motivaţi,mai încrezători în sine,dezvoltă abilităţi mai eficiente de învăţare,devin mai pregătiţi pantru nivelurile educaţionale viitoare,pot să îşi stabilească scopuri realiste,să trăiască şi să participe activ la viaţa şcolară şi socială.
În cursul parcurgerii modulelor elevii au posibilitatea de a exersa abilităţi de comunicare eficientă,de relaţionare,de învăţare şi de a deveni conştienţi de posibilitatea de transferare a acestora în contexte sociale diferite.Elevii dobândesc cunoştinţe şi abilităţi care îi ajută să devină actori responsabili şi să contribuie la viaţa şcolară,a comunităţii,familiei,grupului de prieteni,să transforme activitatea de învăţare într-un proces de învăţare permanentă,să îşi creeze viitorul–ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile în comunitate şi în viaţa profesională.În fiecare an al nivelului primar , elevii vor dobândi noi abilităţi de explorare personală,a carierei şi a vieţii sociale. Aceştia vor dobândi valori şi atitudini de care societatea are nevoie:
-respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
-aprecierea unicităţii fiecăruia;
-receptivitate la emoţiile celorlalţi;
-valorizarea relaţiilor inter-personale;
-valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
-motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional;
-responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera;
-interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare;
-orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor.


GRUP TINTA

-Copii si tineri aflati in situatie de risc din mediul rural: minori si tineri delicventi, victime ale violentei domestice, abuzurilor sau traficului de fiinte umane, cpoii si tineri cu dizabilitati, boli cronice sau suferind de tulburari psihice, copii si tineri din zonele rurale, provenind din familii dezorganizate sau cu situatie economica precara, minoritati, copii si tineri institutionalizati, copii si tineri aflati in alte situatii de risc care pot avea ca efecte excluziunea social;
-Cadre didactice din mediul rural;
-Reprezentanti ai partenerilor din proiect.